Zakelijk bestellen

Als klant van CBsupplies.nl is het altijd mogelijk om te betalen via iDEAL, Creditcard of PayPal, maar zakelijke klanten kunnen ook op rekening kopen onder de volgende voorwaarden:

  • CBsupplies.nl verleent enkel krediet aan rechtspersonen binnen Nederland.
  • Een gewaarborgd uittreksel van de KvK - niet ouder dan 6 maanden - dient te worden overlegd.
  • Op rekening kopen is uitsluitend mogelijk voor bedrijven en instellingen die na een eventuele kredietcheck voldoende kredietwaardig worden geacht.
  • Er zijn in onze webshop minimaal 2 orders geplaatst en in totaal € 250,- of meer besteed.
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op de door CBsupplies.nl aangewezen bankrekening. Indien de overeengekomen betalingstermijn tweemaal niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Stuur dan een verzoek naar backoffice.supplies@pcinederland.nl met het gewaarmerkte uittreksel van de KvK, een kopie van uw identiteitsbewijs en uw accountgegevens (login). Bij toekenning van betalen op rekening wordt deze betalingsmogelijk toegevoegd aan uw account bij CBsupplies.nl.